jurij.dobravec.si

slo | eng


Strokovna bibliografija 1989 - 2022

Ars organi Sloveniae
- znanost in umetnost slovenskih orgel -
NOEMIS
naravovarstvena in okoljska
etična misel na Slovenskem
www.arsors.org

www.orgle.si - spletišče slovenskih orgel
NOEMIS inštitut

Avtorski članki
Osrednja projekta

Orgelski portativ v alpsko-jadranski kulturi poznega srednjega veka

Orgle slovenskih mojstrov po svetu
Osrednji projekti

Pravljična medsebojnost - od opazovanja in doživljanja do spoštovanja narave v ustni in pisni dediščini

Ekosistemski in naravovarstvenoetični vodnik po naravi

Vzporedni in podredni projekti

Slovensko orgelsko besedišče (terminološki slovar)

Mnogoplastna funkcijska analiza kot metodologija na področju glasbene/organološke ikonografije

Evropska podatkovna zbirka podob srednjeveških orgel

Slovenska orgelska bibliografija

Zgodnji razvoj manualnih in pedalnih klaviatur na presečišču srednjeevropskih in mediteranskih orgleskih tradicij

Umetniške upodobitve na osnovi tehničnega prikaza portativa Henrija Arnauta ~1450

Geometrične perspektive in simetrije na podobah srednjeveških orgel
Vzporedni projekti

Okoljska anksioznost v tradicionalnih čudežnih pravljicah

Znanstveni konsenz kot vprašljiva osnova novi etiki papeža Frančiška v okrožnici Laudato si'
Stalni programi

Orgle Slovenije - upravljanje in dopolnjevanje podatkovne zbirke

J. G. Kunath kot povezava med saškim in slovenskim orglarstvom

Križman/Chrismann 2026 - 300 letnica rojstva

Bioorganologija – Medsebojnost človeškega telesa z glasbilom in odra s publiko

Orgle slovenskih orglarjev na tujem

Janko Ravnik (1891-1982)- življenje in delo
Dolgoročni programi

Naravni procesi in odnosi v ekosistemih kot osnova sodobni okoljski in naravovarstveni etiki

Metoda hierarhične mozaičnosti pri upravljanju in uporabi naravoslovnih podatkov za naravovarstvo
Obrobne dejavnosti

Ecce organvm! strokovna revija

Biografije slovenskih orglarjev (Slovenska biografija, Österreichisches Biographisches Lexikon)
Drugo strokovno delo

Določevalni ključ za mahove JV Alp v dihotomni in matrični obliki

Naravovarstveno strokovno besedišče (naravoslovje, družboslovje in humanistika)
ZAKLJUČENI PROJEKTI PO 2015
Ars organi Sloveniae 2022

Ars organi Sloveniae 2021
Ars organi Sloveniae 2020
Ars organi Sloveniae 2019
Ars organi Sloveniae 2018
Ars organi Sloveniae 2017
Ars organi Sloveniae 2016
Ars organi Sloveniae 2015
NOEMIS - 2022 (slo)

NOEMIS - 2021 (slo)
NOEMIS - 2020 (slo)
NOEMIS - 2019 (eng)
NOEMIS - 2018 (slo)
NOEMIS - 2017 (slo)
REFERENCE
Bibliografija besedil 1989 - 2022

Bibliografija s področij umetniškega ustvarjanja v pripravi

POVEZAVE


Orgle Slovenije - Pipe organs of Slovenia

GeOrganum projekt
Društvo Jarina Bohinj - Jarina Association

Arhivi

Oblikovanje

Prvi slovenski celovečerni film V kraljestvu Zlatoroga (1931) in Janko Ravnik

Zapisi idejalista (od 2012 do 2019)

Prevodi filmskih podnapisov


Gradivo za ISSRNC konference
New York 2017
Cork 2019
Arizona State University 2023 (v pripravi)


STIK
jurij afna dobravec pika si | 031 šest osem štiri devet ena šest

ČASOVNICA: PROJEKTI IN DELOVANJE 1981 - 2020